Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

kochajcierude
20:50
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeliberacja deliberacja
20:49
4485 b731 500
kochajcierude
20:48
0600 3827
kochajcierude
20:47
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

May 06 2015

kochajcierude
21:30
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia. 
— albowszystkoalbonic
kochajcierude
21:30
Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.
kochajcierude
21:29
kochajcierude
21:27
- Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz?
— S.Lem
kochajcierude
21:25
kochajcierude
21:24
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości"
kochajcierude
21:20
Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą..
— Różewicz
kochajcierude
21:20
kochajcierude
21:18
Jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi
— może i tak
kochajcierude
21:18
30 Lipiec 2014 //Gdzieś w Szwajcarii 
21:18
kochajcierude
21:17
kochajcierude
21:17
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych
— Myśliwski
kochajcierude
21:16
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
21:15
kochajcierude
21:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl